Трудова медицина

1. Оценка на риска

Целта е да се овладеят професионалните рискове на работните места и да се предприемат необходимите мерки за защита на работещите. Оценката съдържа информация за работните процеси и работното оборудване, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини, материали и други странични фактори.

Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, се извършва от спеациалисти на СТМ Люлин Груп ЕООД, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Цената на услугата е 250.00 лв., еднократно.


2. Договор за трудова медицина за срок от 1 година

Договор за трудова медицина
Брой лица Цена/годишно
До 3- ма служителя 90 лв. общо
От 4 до 12 служителя 38 лв. на човек
От 13 до 21 служителя 32 лв. на човек
От 22 до 50 служителя 26 лв. на човек
Над 50 служителя 20 лв. на човек


3. Измерване факторите на работната среда

Микроклимат – скорост на движение, относителна влажност и температура на въздуха – 70 лв.

Изкуствено осветление – 70 лв.

Импеданс – електрически уредби и съоръжения – 70 лв.

Нивото на шум за 24 часово работно време:

В жилищни и обществени сгради– 180 лв.

В околната среда – 180 лв.

Формуляр за попълване:

Задължителни полета *

Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от " КАНТОРА ТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ" ЕООД, с цел обработка на заявката.

  Refresh Captcha  
 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image