Гарантираме
сигурни и качествени услуги за Вас 

Кои сме ние:

Кои сме ние:

Ние сме екип с дългогодишна практика в осигуряването на всички необходими документи и разрешителни за всякакъв вид търговска дейност.

Какво правим:

Какво правим:

Съдействие за издаване на всички разрешителни от БАБХ, РЗИ, общини и администрации, водене на счетоводство, трудова медицина.

h3

Нашият ангажимент:

В забързаното ни ежедневие всяка минута е важна. Ценейки времето Ви, ние се стремим да Ви улесним максимално, като извършим цялата административна работа вместо Вас, без да ходите където и да било и да чакате с часове на опашки.

Услуги

Валидни на територията на цялата страна.

Изготвяне на ХАСЕП системи

Всички обекти за производство, преработка и/или дистрибуция с храни са длъжни да имат системи за самоконтрол.

Регистрация в БАБХ

Внасяне на заявления в съответната регионална институция и изготвяне на нужната документация, съобразена с обекта.

Регистрация в РЗИ

При откриване на обект с обществено предназначение е необходимо той да се регистрира в съответната здравна инспекция.

Трудова медицина

Изготвяне на фирмена документация по здравословни и безопасни условия на труд, оценка на риска, измерване факторите на работната среда и шум.

Онлайн счеточодство

За да не губите времето си, посещавайки счетоводна къща за подпечатване или подписване на документи, ние извършваме счетоводни онлайн услуги.

Други услуги

Регистрация на обекти в съответните институции, изготвяне на евакуационни схеми и действия при възникване на пожар, категоризация.

Защо да изберете Кантора Търговски документи

От опит знаем, че всяко ново начало е трудно, именно заради това създадохме този сайт в помощ на малкия и среден бизнес.

Доверявайки се на нашите специалисти, Вие ще получите информация, насоки и съвети, чрез които ще можете да се справите във всяка една непридвидена ситуация.

Регистрация в БАБХ
100%
Регистрация в РЗИ
100%
Трудова медицина
100%
Водене на счетоводство
100%
Изготвяне на технологична документация
100%

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image