Clean, Modern & Multipurpose Joomla Template For Your Website

 • Powerfull Features

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at its layout.

 • well documentated

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at its layout.

 • Shop page integrated

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at its layout.

 • 1
 • 2

Want to know more about Runway?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting

Modern Design

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content.

easy to customize

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content.

Google Fonts

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content.

100% Translatable

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content.

Premium Slider

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content.

Awesome Support

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content.

why choose us

Why chosse Runway

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting

 • Real multipurpose theme

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • J2store shopping cart integrated

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • Akeeba subscription integrated

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • Easy to customize

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • 100% Responsive design

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • Dedicated support team

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • 1

1. Оценка на риска

Целта е да се овладеят професионалните рискове на работните места и да се предприемат необходимите мерки за защита на работещите. Оценката съдържа информация за работните процеси и работното оборудване, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини, материали и други странични фактори.

Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, се извършва от спеациалисти на СТМ Люлин Груп ЕООД, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Цената на услугата е 250.00 лв., еднократно.


2. Договор за трудова медицина за срок от 1 година

Договор за трудова медицина
Брой лица Цена/годишно
До 3- ма служителя 90 лв. общо
От 4 до 12 служителя 38 лв. на човек
От 13 до 21 служителя 32 лв. на човек
От 22 до 50 служителя 26 лв. на човек
Над 50 служителя 20 лв. на човек


3. Измерване факторите на работната среда

Микроклимат – скорост на движение, относителна влажност и температура на въздуха – 70 лв.

Изкуствено осветление – 70 лв.

Импеданс – електрически уредби и съоръжения – 70 лв.

Нивото на шум за 24 часово работно време:

В жилищни и обществени сгради– 180 лв.

В околната среда – 180 лв.

Recent Projects

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting

 • 1
 • 2

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image