Регистрация в РЗИ

Регионалните здравни инспекции следят за спазване установените държавни здравни правила на територията на съответната област. Повишават ефективността на здравния контрол и качеството на медицинското облужване.

Ние можем да сме Ви полезни при регистрацията, като Ви подготвим необходимите документи и съдействаме за вписването в публичния регистър на обектите с обществено предназначение.

Цената на тази услуга е 250.00 лв.

Обекти с обществено предназначение, подлежащи на регистрация в РЗИ
Централни водоизточници
Местни водоизточници
Минерални водоизточници
Водоснабдителни обекти, съоръжения и мрежи за питейно-битово водоснабдяване
Плувни басейни
Плажове и места за къпане
Средства за подслон - вилни и туристически селища
Хотели, мотели и семейни хотели
Къмпинги и туристически хижи – туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални
Места за настаняване – пансиони, общежития за възрастни, почивни станции, самостоятелни стаи, вили, къщи и бунгала
Спортни обекти - стадиони, спортни зали и игрални площадки
Фитнес центрове и зали
Театри, киносалони, концертни зали и читалища
Компютърни и интернет зали
Игрални зали
Бръснарски, фризьорски и козметични салони, сауни, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части от тялото, СПА и уелнес центрове
Обществени бани и перални
Обществени тоалетни
Обекти за производство на козметични продукти
Обекти за съхраняване и търговия с козметични продукти
Железопътни гари, летища, пристанища, автогари, метростанции
Транспортни средства за обществен превоз – влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролеи, метровлакове
Транспортни средства със специално предназначение - санитарни автомобили за превоз на болни
Транспортни средства със специално предназначение – автомобили за превоз на лекарства и консумативи в хуманната медицина
Транспортни средства със специално предназначение - автомобили за превоз на храни
Транспортни средства със специално предназначение - автомобили за превоз на тленни останки
Детски ясли и градини
Заведения за социални услуги за деца и ученици
Училища и висши училища
Ученически и студентски общежития
Школи – музикални, езикови, спортни бази за детски и ученически отдих и туризъм и центрове за работа с деца
Обекти с източници на йонизиращи лъчения І степен
Обекти с източници на йонизиращи лъчения ІІ степен
Обекти с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
Селскостопански аптеки
Гробищни паркове
Специализирани институции за предоставяне на социални услуги   - домове за деца, домове за възрастни хора с увреждания, социални учебно-професионални центрове, домове за стари хора, приюти и центрове за временно настаняване
Оптики
Здравни кабинети
Обекти, в които се предлагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронна съобщителна мрежа, като: базови и радиорелейни станции, радио- и телевизионни предаватели и ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и други

Формуляр за попълване:

Задължителни полета *

Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от " КАНТОРА ТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ" ЕООД, с цел обработка на заявката.

  Refresh Captcha  
 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image