ХАСЕП, ДХП, ДДД, онлайн дневници

Българска Агенция по Безопасност на Храните

Изготвяне на ХАСЕП системи, Добри Хигиенни Практики, ДДД и СЖП, онлайн дневници

 
1. Системи за самоконтрол - ДХП и ХАСЕП

       Всички обекти за производство, преработка и / или дистрибуция със храни, които съдържат системи за самоконтрол.

       Всичко трябва да работи във фирмата по собствена инициатива за предприемане на всички мерки за намаляване или елиминиране на рисковете за затваряне на хранителни продукти, прилагащи системи за добри хигиенни практики при използване на принципите и изискванията за търговия с безопасни храни.

Обекти за търговия ДХП
Търговия на дребно с хранителни добавки и добавки в хранителни продукти 250.00 лв.
Търговия с дребен храни, които произвеждат предназначени за хранене от хора, реализирани в същия обект 250.00 лв.
Търговия на дребно с храни, предназначени за хранене от хора 250.00 лв.
Търговия на дребно с храни, получаване от странични животински продукти, непредназначени за хранене на хората 250.00 лв.
Странична, местна и ограничена дейност, която с преобладаващата търговия на дребно и предлага храни от животински и / или неживотински произход 250.00 лв.
Временни обекти за търговия 250.00 лв.
Обекти за обществено хранене ДХП, ХАСЕП система, Мониторинг
Заведения за организирано хранене 350.00 лв.
Ресторанти 350.00 лв.
Заведения за бързо обслужване 350.00 лв.
Заведения за консултация на напитки и сладкарски изделия 350.00 лв.
Питейни заведения 350.00 лв.
Временни обекти за обществено хранене 350.00 лв.


* При необходимост изготвяме Технологична документация - 100.00 лв. / Брой


2. КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ - ДДД

Извършване на необходимата обработка срещу вредителите, които без тази превантивна мека са в състояние да предотвратят болести на хората чрез замърсяване на приготвени храни след последващ контакт с тях

Цената се определя в зависимост от площта на обекта.

Площ Цена / месечно
Обекти с площ до 50 м2 20.00 лв.
Обекти с площ до 100 м2 30.00 лв.
Обекти с площ до 200 м2 40.00 лв.
Обекти с площ до 500 м2 50.00 лв.



3. Водене на онлайн дневници

       Всички стоки и материали на територията на обекта, които имат отношение към качеството и безопасността на предложенията за консумация на храни и напитки със обект на контрола. При проверка на инспекторите от БАБХ, сте длъжни да им предоставяте ежедневно водени дневници по намиращи се и намиращи се контрол, хигиена на обекта и персонала, температурен режим на хладилни и горивни съоръжения, температура на приготвената храна (контрол на продукцията).

       Много често се случват, изчезват от работа или от недостиг на времето, за да се защитите, за да може да има повече дневници, което би да Ви донесе неприятни последици За да се избегнат тези ситуации, ние се ангажираме с ежедневното водене на дневниците онлайн, като носим пълна отговорност пред Агенцията по безопасност на Храните.

       Цена на ден е 0,50 лв.

Формуляр за попълване:

Задължителни полета *

Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от " КАНТОРА ТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ" ЕООД, с цел обработка на заявката.

  Refresh Captcha  
 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image