Clean, Modern & Multipurpose Joomla Template For Your Website

 • Powerfull Features

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at its layout.

 • well documentated

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at its layout.

 • Shop page integrated

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at its layout.

 • 1
 • 2

Want to know more about Runway?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting

Modern Design

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content.

easy to customize

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content.

Google Fonts

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content.

100% Translatable

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content.

Premium Slider

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content.

Awesome Support

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content.

why choose us

Why chosse Runway

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting

 • Real multipurpose theme

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • J2store shopping cart integrated

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • Akeeba subscription integrated

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • Easy to customize

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • 100% Responsive design

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • Dedicated support team

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting the readable content of a page when looking at

 • 1

Регионалните здравни инспекции следят за спазване установените държавни здравни правила на територията на съответната област. Повишават ефективността на здравния контрол и качеството на медицинското облужване.

Ние можем да сме Ви полезни при регистрацията, като Ви подготвим необходимите документи и съдействаме за вписването в публичния регистър на обектите с обществено предназначение.

Цената на тази услуга е 250.00 лв.

Обекти с обществено предназначение, подлежащи на регистрация в РЗИ
Централни водоизточници
Местни водоизточници
Минерални водоизточници
Водоснабдителни обекти, съоръжения и мрежи за питейно-битово водоснабдяване
Плувни басейни
Плажове и места за къпане
Средства за подслон - вилни и туристически селища
Хотели, мотели и семейни хотели
Къмпинги и туристически хижи – туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални
Места за настаняване – пансиони, общежития за възрастни, почивни станции, самостоятелни стаи, вили, къщи и бунгала
Спортни обекти - стадиони, спортни зали и игрални площадки
Фитнес центрове и зали
Театри, киносалони, концертни зали и читалища
Компютърни и интернет зали
Игрални зали
Бръснарски, фризьорски и козметични салони, сауни, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части от тялото, СПА и уелнес центрове
Обществени бани и перални
Обществени тоалетни
Обекти за производство на козметични продукти
Обекти за съхраняване и търговия с козметични продукти
Железопътни гари, летища, пристанища, автогари, метростанции
Транспортни средства за обществен превоз – влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролеи, метровлакове
Транспортни средства със специално предназначение - санитарни автомобили за превоз на болни
Транспортни средства със специално предназначение – автомобили за превоз на лекарства и консумативи в хуманната медицина
Транспортни средства със специално предназначение - автомобили за превоз на храни
Транспортни средства със специално предназначение - автомобили за превоз на тленни останки
Детски ясли и градини
Заведения за социални услуги за деца и ученици
Училища и висши училища
Ученически и студентски общежития
Школи – музикални, езикови, спортни бази за детски и ученически отдих и туризъм и центрове за работа с деца
Обекти с източници на йонизиращи лъчения І степен
Обекти с източници на йонизиращи лъчения ІІ степен
Обекти с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен
Селскостопански аптеки
Гробищни паркове
Специализирани институции за предоставяне на социални услуги   - домове за деца, домове за възрастни хора с увреждания, социални учебно-професионални центрове, домове за стари хора, приюти и центрове за временно настаняване
Оптики
Здравни кабинети
Обекти, в които се предлагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронна съобщителна мрежа, като: базови и радиорелейни станции, радио- и телевизионни предаватели и ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и други

Recent Projects

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting

 • 1
 • 2

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image