Други услуги


1.
Регистрация в Българска Агенция по Безопасност на Храните – БАБХ

Обекти, за които се изисква регистрация в регистъра на БАБХ са търговски обекти за производство, преработка и/или дистрибуция с храни. Услугите, които извършваме са:

 • Коректно попълнено заявление.
 • Документацията, която се изисква от органите на БАБХ е предварително прегледена и правилно предоставена.
 • Покриване на разходите, свързани с държавни такси.
 • Изготвяне на технологична документация (ДХП, ХАСЕП системи, Мониторинг).


Цени:

Обекти за търговия – 350.00 лв.

Обекти за обществено хранене – 450.00 лв.

*Предварително се заплащат 30 % от крайната цена. Останалата част от сумата се заплаща с наложен платеж или по банков път при получаване на технологичната документация от куриер, след регистрация на обекта в регистъра на БАБХ.


2.
Регистрация на търговски обекти в общината за издаване на съгласувано работно време

 • Коректно попълнено заявление.
 • Документацията, която се изисква от органите на съответната община е предварително прегледaна и правилно предоставена.
 • Получаване на временен входящ номер директно на адреса на обекта, с който имате право да извършвате дейност.


Цената на услугата е 150.00 лв.

Извършваме и лабораторно изследване за шум за 24 часов режим на работа.

Цената на услугата е 180.00 лв.


3.
Изготвяне на евакуационни схеми и инструкции, съгласно Наредба № 8121з-647 за осигуряване на противопожарна безопасност

За да изготвим ППБ, трябва да ни предоставите снимки на обекта.

Цена – 100.00 лв.


4.
Категоризация

На категоризация подлежат заведения за хранене и развлечения с капацитет над 12 места, както и места за настаняване – хотели, мотели и др. Извършваните от нас услуги са:

 • Предварителна консултация и относно изискванията за категоризиране на обекти за хранене и развлечения и места за настаняване и дали те отговарят на тези изисквания.
 • Коректно попълнено заявление.
 • Получавате временно удостоверение, директно на адреса на обекта, без да се налага да ходите до различни институции.
 • Получаване на готова категоризация след проверка на компетентните органи.


Цена на услугата – 350 лв. + държавна такса, в зависимост от броя на местата

*Предварително се заплащат 30 % от крайната цена на услугата и държавната такса в пълен размер. Останалата част от сумата се заплаща с наложен платеж или по банков път при получаване на временно удостоверение.

Формуляр за попълване:

Задължителни полета *

Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от " КАНТОРА ТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ" ЕООД, с цел обработка на заявката.

  Refresh Captcha  
 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image